دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

تصنیف افسوس از کیوان ساکت

۱۹۴۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

کیوان ساکت، موسیقی سنتی
"افسوس"
آهنگ و تنظیم: کیوان ساکت
آواز: پری ماه
شعر: حمید مصدّق
محمّدعلی بهمنی
وحید موّحد

"Regret"
Composer: Keyvan Saket
Vocalist: Pari Mah
Poet: Hamid Mossadegh
Mohammad Ali Bahmani
Vahid Movahhed

دیدگاه ها