دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کیوان ساکت راپسودی چهارگاه

۷۸۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

کیوان ساکت، موسیقی سنتی
Keivan Saket the maestro of the Tar and the Setar is playing Rapsodi chahargaah with Tar.
در این ویدیو استاد کیوان ساکت قطعه راپسودی چهارگاه را با تار مینوازد

دیدگاه ها