دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کیوان ساکت برگ و باد

۴۰۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

کیوان ساکت، موسیقی سنتی
'برگ و باد'
آهنگ و تار : استاد کیوان ساکت
محل اجرا : دانشگاه سیمون فریزر - کانادا - ونکوور

دیدگاه ها