دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کیوان ساکت برگ و باد

۳۰۷ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

کیوان ساکت، موسیقی سنتی
'برگ و باد'
آهنگ و تار : استاد کیوان ساکت
محل اجرا : دانشگاه سیمون فریزر - کانادا - ونکوور

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳۵:۳

مکعب روبیک

پازل ها و سرگرمی یازده ماه پیش ۱۳۱۰ بازدید
۱۲:۱۶

دومینو های جذاب

پازل ها و سرگرمی یازده ماه پیش ۱۲۶۷ بازدید
۶:۲۱

لگو جنگ هیولاها: مدل قطار ارواح

لگو یازده ماه پیش ۱۲۶۰ بازدید
مشاهده همه