دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

قرنفیل: استاد کیوان ساکت و سوشیانت عازمی‌خواه

۵۵۳ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

کیوان ساکت، موسیقی سنتی
کنسرت سوئد، گوتنبرگ، ۱۷ می ۲۰۱۵
تار: کیوان ساکت
پیانو: سوشیانت عازمی خواه
----------------------------------------­----------------------------------------­----------------------------
Gharanfil :Keivan Saket and Sooshiant Azemikhah
Sweden Concert, Gutenberg, May 17th 2015

دیدگاه ها