دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کیوان ساکت و سامان احتشامی قطعه ی پرامس

۱۰۰۹ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

کیوان ساکت، موسیقی سنتی
اجرای قطعه ی مشهور پرامس توسط کیوان ساکت و سامان احتشامی - کنسرت گروه شرقی - 27 مهر 91

دیدگاه ها

آشپزی

کانال پیشنهادی برای شما
۶:۵۰

لذت آشپزی سنتی

آشپزی هفت ماه پیش ۸۰ بازدید
۱۱:۵۰

لذت آشپزی سنتی

آشپزی هفت ماه پیش ۷۸ بازدید
۵:۱۶

لذت آشپزی سنتی

آشپزی هفت ماه پیش ۷۸ بازدید
۶:۱۴

لذت آشپزی سنتی

آشپزی هفت ماه پیش ۷۷ بازدید
۲۰:۳۰

لذت آشپزی

آشپزی هفت ماه پیش ۷۷ بازدید
۹:۲۶

لذت آشپزی سنتی

آشپزی هفت ماه پیش ۷۶ بازدید
مشاهده همه