دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

کیوان ساکت و سامان احتشامی قطعه ی پرامس

۱۰۳۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

کیوان ساکت، موسیقی سنتی
اجرای قطعه ی مشهور پرامس توسط کیوان ساکت و سامان احتشامی - کنسرت گروه شرقی - 27 مهر 91

دیدگاه ها

فیدیلیو

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه