دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

خوشه چین : سالار عقیلی کیوان ساکت و سوشیانت عازمی خواه

۶۷۰ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

کیوان ساکت، موسیقی سنتی
کنسرت استکهلم - ۱۶ می ۲۰۱۵
سالن ‌‌Berwaldhallen
خوشه چین

خواننده : سالار عقیلی
تار : کیوان ساکت
پیانو : سوشیانت عازمی خواه

دیدگاه ها

اوم نوم

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۲۴

اوم نوم: فصل 1 قسمت 19

اوم نوم دو سال پیش ۶۳۸ بازدید
۱:۲۷

اوم نوم: فصل 1 قسمت 8

اوم نوم دو سال پیش ۷۲۴ بازدید
۱:۲۶

اوم نوم: قسمت 7

اوم نوم دو سال پیش ۴۸۹ بازدید
۱:۲۵

اوم نوم: قسمت 26

اوم نوم دو سال پیش ۶۰۰ بازدید
۱:۲۴

اوم نوم: فصل 1 قسمت 17

اوم نوم دو سال پیش ۷۸۸ بازدید
۱:۲۸

اوم نوم: فصل 1 قسمت 3

اوم نوم دو سال پیش ۵۰۷ بازدید
مشاهده همه