دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

خوشه چین : سالار عقیلی کیوان ساکت و سوشیانت عازمی خواه

۵۲۶ نمایش
منتشر شده در: نه ماه پیش

کیوان ساکت، موسیقی سنتی
کنسرت استکهلم - ۱۶ می ۲۰۱۵
سالن ‌‌Berwaldhallen
خوشه چین

خواننده : سالار عقیلی
تار : کیوان ساکت
پیانو : سوشیانت عازمی خواه

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳۵

ساختنی‌ها: ماشین چوبی

ساختنی ها هشت ماه پیش ۳۶۵ بازدید
مشاهده همه