دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

خوشه چین : سالار عقیلی کیوان ساکت و سوشیانت عازمی خواه

۶۴۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

کیوان ساکت، موسیقی سنتی
کنسرت استکهلم - ۱۶ می ۲۰۱۵
سالن ‌‌Berwaldhallen
خوشه چین

خواننده : سالار عقیلی
تار : کیوان ساکت
پیانو : سوشیانت عازمی خواه

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۴:۵۷

لگو چیما: مدل Rogons

لگو دو سال پیش ۱۳۱۲ بازدید
مشاهده همه