دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آهنگ چارداش یا سزارداس با تار توسط کیوان ساکت

۱۳۰۱ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

موسیقی سنتی
اجرای آهنگ چارداش یا سزارداس ویتوریو مونتی با تار توسط کیوان ساکت
V.Monti Czardas by Iranian (Persian) Instrument (Tar) performed by Keyvan Saket
Piano vs Tar

دیدگاه ها