دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

تاج اصفهانی جلیل شهناز حسن کسایی در تصنیف شکست ماهور

۱۱۱۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

موسیقی سنتی
یاران زنده رود- استادان تاج اصفهانی،جلیل شهناز،حسن کسایی
www.AsilMusic.com
www.RadioAsil.com
info@Asilmusic.com
---
پاینده ایران و ایرانی - ارادتمند احسان

دیدگاه ها