دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی: جلیل شهناز حسن کسایی در تصنیف راز و نیاز نی و تار

۹۰۳ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

موسیقی سنتی
استاد جلیل شهناز- استاد حسن کسایی- رازو نیاز نی و تار
www.AsilMusic.com www.RadioAsil.com info@AsilMusic.com
---
پاینده ایران و ایرانی - ارادتمند احسان

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 20

کیپر (Kipper) هفت ماه پیش ۳۲۴ بازدید
مشاهده همه