دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

استاد علی‌اکبر خان شهنازی (قسمت چهارم)

۱۱۸۷ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

علی اکبر خان شهنازی
علی‌اکبر شهنازی (۱۲۷۶-۱۳۶۴)، پسر میرزا حسینقلی و برادرزادهٔ میرزا عبدالله بود (پدر و عمویش ردیف‌های تار و سه‌تار را تنظیم کردند).

Tar: Ali Akbar Khan Shahnazi
Dastgah: Esfahan

دیدگاه ها

پت و مت

کانال پیشنهادی برای شما
۸:۱۱

پت و مت: قسمت 17

پت و مت یک سال پیش ۵۷۹ بازدید
۷:۱

پت و مت: قسمت 32

پت و مت دوازده ماه پیش ۵۸۴ بازدید
۷:۱

پت و مت: قسمت 48

پت و مت دوازده ماه پیش ۶۷۸ بازدید
۷:۲

پت و مت: قسمت 45

پت و مت یک سال پیش ۷۰۹ بازدید
۸:۳

پت و مت: قسمت 50

پت و مت دوازده ماه پیش ۷۹۰ بازدید
۸:۵۱

پت و مت: قسمت 13

پت و مت دوازده ماه پیش ۳۸۹ بازدید
مشاهده همه