دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

استاد علی‌اکبر خان شهنازی (قسمت چهارم)

۱۳۸۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

علی اکبر خان شهنازی
علی‌اکبر شهنازی (۱۲۷۶-۱۳۶۴)، پسر میرزا حسینقلی و برادرزادهٔ میرزا عبدالله بود (پدر و عمویش ردیف‌های تار و سه‌تار را تنظیم کردند).

Tar: Ali Akbar Khan Shahnazi
Dastgah: Esfahan

دیدگاه ها