دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

علی اکبر شهنازی

۵۶۹ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

علی اکبر خان شهنازی
Ali Akbar Shahnazi (1897 -- March 1985) was an Iranian musician and master of the tar. A very great master of tar (Persian six-stringed long-necked lute)

دیدگاه ها