دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

علی اکبر شهنازی

۵۸۷ نمایش
منتشر شده در: هفت ماه پیش

علی اکبر خان شهنازی
Ali Akbar Shahnazi (1897 -- March 1985) was an Iranian musician and master of the tar. A very great master of tar (Persian six-stringed long-necked lute)

دیدگاه ها

ماداگاسکار

کانال پیشنهادی برای شما
۳:۵

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار شش ماه پیش ۳۱۳ بازدید
۲:۳۱

ماداگاسکار 3

ماداگاسکار شش ماه پیش ۳۱۰ بازدید
۳:۳

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار شش ماه پیش ۲۶۶ بازدید
۴۸

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار شش ماه پیش ۲۴۶ بازدید
۱:۴۵

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار شش ماه پیش ۲۴۲ بازدید
مشاهده همه