دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

علی اکبر شهنازی

۷۴۰ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

علی اکبر خان شهنازی
Ali Akbar Shahnazi (1897 -- March 1985) was an Iranian musician and master of the tar. A very great master of tar (Persian six-stringed long-necked lute)

دیدگاه ها

لگو

کانال پیشنهادی برای شما
۵:۵۵

لگوهای قدیمی: کشتی سال 1992

لگو دو سال پیش ۶۶۳ بازدید
۲:۲۳

لگو مدل محافظ زمین

لگو دو سال پیش ۶۴۷ بازدید
۲:۱۹

لگو مدل هواپیما (132 تکه)

لگو دو سال پیش ۶۳۲ بازدید
۲:۳۲

لگو مدل Rainforest

لگو دو سال پیش ۵۶۸ بازدید
۱:۳۴

لگو مدل Arctic Scout

لگو دو سال پیش ۵۶۸ بازدید
مشاهده همه