دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

علی اکبر شهنازی

۶۹۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

علی اکبر خان شهنازی
Ali Akbar Shahnazi (1897 -- March 1985) was an Iranian musician and master of the tar. A very great master of tar (Persian six-stringed long-necked lute)

دیدگاه ها

انگری‌بردز

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه