دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

علی اکبر شهنازی

۶۶۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

علی اکبر خان شهنازی
Ali Akbar Shahnazi (1897 -- March 1985) was an Iranian musician and master of the tar. A very great master of tar (Persian six-stringed long-necked lute)

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۷:۳۷

کی‌پر: فصل 1 قسمت 25

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۴۴۲ بازدید
۲۵

آدبادز: عریان

آدبادز یک سال پیش ۴۴۱ بازدید
۴۸

آدبادز: بازیافت

آدبادز دوازده ماه پیش ۴۳۹ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 7

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۴۳۹ بازدید
مشاهده همه