دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

علی اکبر خان شهنازی ‌رنگ شور

۵۱۳ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

علی اکبر خان شهنازی
رنگ شور
اثر علی اکبر شهنازی
سه تار: جعفرصالحی
نی: سعیدرضا دولت زارعی
تنبک: مهسا فرشیدفر
(پایان نامه کارشناسی ارشد جعفرصالحی 20 اسفند 1392) قسمت هشتم

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه