دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

علی اکبرخان شهنازی ‌ مناجات

۱۳۱۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

علی اکبر خان شهنازی
فیلم هوایی اصفهان مناجات با صدای دکترعطااله امیدواره تار استاد حاج علی اکبرخان شهنازی
دکتر عطا امیدوار موسیقی اصیل ایرانی کدام است جرا کسی موسیقی اصیل نمیداند? www.omidvar.net
http://www.omidvar.net/music/ اواز های عطا امیدوار با اساتید بزرگ
http://www.youtube.com/my_videos_edit2

دیدگاه ها

اسکار

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۵

کارتون اسکار: قسمت ۱۴

اسکار دو سال پیش ۴۴۹ بازدید
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۷۹

اسکار دو سال پیش ۴۵۱ بازدید
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۶۸

اسکار دو سال پیش ۴۵۵ بازدید
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۶۲

اسکار دو سال پیش ۴۷۰ بازدید
۷:۶

کارتون اسکار: قسمت ۳۴

اسکار دو سال پیش ۴۸۵ بازدید
مشاهده همه