دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

علی اکبرخان شهنازی ‌ مناجات

۱۲۸۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

علی اکبر خان شهنازی
فیلم هوایی اصفهان مناجات با صدای دکترعطااله امیدواره تار استاد حاج علی اکبرخان شهنازی
دکتر عطا امیدوار موسیقی اصیل ایرانی کدام است جرا کسی موسیقی اصیل نمیداند? www.omidvar.net
http://www.omidvar.net/music/ اواز های عطا امیدوار با اساتید بزرگ
http://www.youtube.com/my_videos_edit2

دیدگاه ها

چرای بزرگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 10

چرای بزرگ دو سال پیش ۲۵۹ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 18

چرای بزرگ دو سال پیش ۲۶۰ بازدید
۰:۳۰:۰

چرای بزرگ - قسمت 15

چرای بزرگ دو سال پیش ۲۶۲ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 33

چرای بزرگ دو سال پیش ۲۶۳ بازدید
۰:۳۰:۰

چرای بزرگ - قسمت 7

چرای بزرگ دو سال پیش ۲۶۴ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 48

چرای بزرگ دو سال پیش ۲۶۵ بازدید
مشاهده همه