دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

علی اکبرخان شهنازی ‌ مناجات

۱۱۴۳ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

علی اکبر خان شهنازی
فیلم هوایی اصفهان مناجات با صدای دکترعطااله امیدواره تار استاد حاج علی اکبرخان شهنازی
دکتر عطا امیدوار موسیقی اصیل ایرانی کدام است جرا کسی موسیقی اصیل نمیداند? www.omidvar.net
http://www.omidvar.net/music/ اواز های عطا امیدوار با اساتید بزرگ
http://www.youtube.com/my_videos_edit2

دیدگاه ها

دکتر مک مافین

کانال پیشنهادی برای شما
۳۷

دکتر مک مافین -

دکتر مک مافین یازده ماه پیش ۱۸۵ بازدید
۲:۳۰

دکتر مک مافین -

دکتر مک مافین یازده ماه پیش ۱۸۴ بازدید
۳:۱۲

دکتر مک مافین -

دکتر مک مافین یازده ماه پیش ۱۸۱ بازدید
۱:۴

دکتر مک مافین -

دکتر مک مافین یازده ماه پیش ۱۸۱ بازدید
۱:۱۴

دکتر مک مافین -

دکتر مک مافین یازده ماه پیش ۱۷۸ بازدید
مشاهده همه