دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

استاد فرهنگ شریف: تارنوازی

۱۲۱۲ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

فرهنگ شریف
...
ای زخمه زن بر تار دل , با ناله ام یکرنگ شو
تو راه دیگر می روی , او نقش دیگر می زند
...
محمد قهرمان

زخمه . ابوعطا
استاد فرهنگ شریف : تار
استاد جهانگیر ملک : تمبک

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۲:۳۱

دستور تهیه: خورشت فسنجون

آشپزی هشت ماه پیش ۶۵۷ بازدید
۳:۴۶

دستور تهیه: نان

آشپزی هشت ماه پیش ۶۵۵ بازدید
۳:۱۲

دستور تهیه: ماهی قزل‌آلا

آشپزی هشت ماه پیش ۶۴۲ بازدید
مشاهده همه