دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

استاد فرهنگ شریف: تارنوازی

۱۱۴۴ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

فرهنگ شریف
...
ای زخمه زن بر تار دل , با ناله ام یکرنگ شو
تو راه دیگر می روی , او نقش دیگر می زند
...
محمد قهرمان

زخمه . ابوعطا
استاد فرهنگ شریف : تار
استاد جهانگیر ملک : تمبک

دیدگاه ها

تصادفی

۳:۶

آلفابلاکز: فصل 1 قسمت 3

آلفابلاکز چهار ماه پیش ۲۳۸ بازدید
۹:۵۷

رکسیو: قسمت 13

پنج ماه پیش ۲۳۸ بازدید
۲۴:۲۶

آرتور - Arthur -

آنیمیشن آرتور چهار ماه پیش ۲۳۷ بازدید
مشاهده همه

رکسیو

کانال پیشنهادی برای شما
۸:۳۰

رکسیو - قسمت 39

رکسیو چهار ماه پیش ۷۴ بازدید
۸:۳

رکسیو - قسمت 58

رکسیو چهار ماه پیش ۷۴ بازدید
۴۵:۲۶

رکسیو - قسمت 100

رکسیو چهار ماه پیش ۷۴ بازدید
۹:۱

رکسیو - قسمت 88

رکسیو چهار ماه پیش ۷۲ بازدید
۹:۴۰

رکسیو - قسمت 35

رکسیو چهار ماه پیش ۷۲ بازدید
۷:۵۶

رکسیو - قسمت 34

رکسیو چهار ماه پیش ۷۲ بازدید
مشاهده همه