دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

فرهنگ شریف تکنوازی تار در دستگاه شور

۱۴۶۴ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

فرهنگ شریف
تکنوازی تار در دستگاه شور
متاسفانه کامل نیست ولی همین هم عالیه

دیدگاه ها

میلاد احمدی

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه