دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

فرهنگ شریف، اجرایی از قطعه شادی و امید

۱۸۸۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

فرهنگ شریف
اجرایی از قطعه "شادی و امید" ساخته استاد حسن کسایی را با تار استاد فرهنگ شریف می شنوید. شایان گفتن است که بعدها استاد علیزاده این اثر را برای ارکستر ساز های ایرانی تنظیم و با نام "قطعه سلام" منتشر کردند.

دیدگاه ها