دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

خراسان ترکستان ایران حاج قربان سلیمانی

۷۱۳ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

حاج قربان سلیمانی
In Remember Of The Seven Original Qizilbash Tribes:
Schāmlū
Rūmlū
Ustādschlū
Takkalū
Dulghadīr
Qādschār
Afschār

دیدگاه ها

آموزش شطرنج

کانال پیشنهادی برای شما
۳:۱۱

آموزش شطرنج قسمت ۱۹

آموزش شطرنج دوازده ماه پیش ۸۹ بازدید
۳:۱۴

آموزش شطرنج قسمت ۲۸

آموزش شطرنج دوازده ماه پیش ۹۰ بازدید
۲:۸

آموزش شطرنج قسمت ۲۳

آموزش شطرنج دوازده ماه پیش ۹۱ بازدید
۲:۴۹

آموزش شطرنج قسمت ۲۶

آموزش شطرنج دوازده ماه پیش ۹۳ بازدید
۲:۱۲

آموزش شطرنج قسمت ۱۱

آموزش شطرنج دوازده ماه پیش ۹۳ بازدید
۱:۴۱

آموزش شطرنج قسمت ۳۱

آموزش شطرنج دوازده ماه پیش ۹۴ بازدید
مشاهده همه