دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

حاج قربان اسماعیلی و اجرای مقام نوایی

۱۶۸۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

حاج قربان سلیمانی
استاد حاج قربان سلیمانی

قربان سليماني معروف به حاج قربان پيشکسوت دوتار نواز ايران در سال 1299 در روستاي علي‌آباد قوچان به دنيا آمد.
حاج قربان سلیمانی ،تنها بازمانده از بخشی های خراسان از هشت سالگی دو تار به دست گرفت و نزد پدرش که از نوازندگان صاحب نام دو تار شمال خراسان به شمار می رفت ،به شاگردی پرداخت او هنگام در گذشت پدر، 22 سال سن داشت و از آن پس نزد غلامحسین بخشی جعفر آبادی ، حاج محمد بخشی قیطانی و عوض بخشی به آموختن دو تار روی آور


http://ww.simorqmusic.com

دیدگاه ها