دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

حاج قربان سلیمانی ‌ دوتاری نوازی

۶۲۱ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

حاج قربان سلیمانی
Haj Ghorban Soleimani plays Traditional Khorasani melody on Dotar. From the website: http://goodarzidotar.com/

دیدگاه ها