دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

حاج قربان سلیمانی ‌ دوتاری نوازی

۹۱۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

حاج قربان سلیمانی
Haj Ghorban Soleimani plays Traditional Khorasani melody on Dotar. From the website: http://goodarzidotar.com/

دیدگاه ها