دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

حاج قربان سلیمانی ‌ دوتاری نوازی

۷۹۳ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

حاج قربان سلیمانی
Haj Ghorban Soleimani plays Traditional Khorasani melody on Dotar. From the website: http://goodarzidotar.com/

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه