دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

حاج قربان سلیمانی در تصنیف بحرطویل

۱۰۵۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

حاج قربان سلیمانی
Haj Ghorban Soleimani, BAHR-E TAVIL حاج قربان وعلیرضا سلیمانی، بحرطویل.دونوازی دوتار
آپلود شده از آرشیو شخصی مرتضی گودرزی

دیدگاه ها

پینگو

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۲۳

Pingu: Pinga and Pingu

پینگو دو سال پیش ۴۷۸ بازدید
۱:۳۳

Pingu: Pinga Is Left Out

پینگو دو سال پیش ۵۸۳ بازدید
مشاهده همه