دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

حاج قربان سلیمانی تصنیف شاه بهرام

۲۰۱۳ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

حاج قربان سلیمانی
Haj Ghorban Soleimani,Shah Bahram Dotar Khorasan حاج قربان سلیمانی،آهنگ شاه بهرام،دوتار شمال خراسان، از آرشیو شخصی مرتضی گودرزی

دیدگاه ها