دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی

۱۱۴۴ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

حاج قربان سلیمانی
Provided to YouTube by [Merlin] WMO

Eib etmaguin · Hâj-Ghorban Soleimâni,Ali-Rezâ Soleimâni

Tradition des Bardes du Khorassan en Iran, Traditional Music of Iran

℗ NordSud

Released on: 1998-01-01

Auto-generated by YouTube.

دیدگاه ها

چرای بزرگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 19

چرای بزرگ یک سال پیش ۲۰۸ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 45

چرای بزرگ یک سال پیش ۲۰۸ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 32

چرای بزرگ یک سال پیش ۲۱۰ بازدید
۰:۳۰:۰

چرای بزرگ - قسمت 7

چرای بزرگ یک سال پیش ۲۱۲ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 40

چرای بزرگ یک سال پیش ۲۱۳ بازدید
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 42

چرای بزرگ یک سال پیش ۲۱۴ بازدید
مشاهده همه