دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

حاج قربان سلیمانی با عشق از ایران

۱۳۰۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

حاج قربان سلیمانی
in memory of: Hajj Qurban Soleimani
one who his melodies were enchanted everyone..
به یاد بخشیِ بزرگ: "حاج قربان سلیمانی" .. والا استادی که پنجه اش عاشقانه بر دوتار می لغزید و
خراســــــــانِ مرا چه بی نظیر می نواخت
..

دیدگاه ها

پپا پیگ

کانال پیشنهادی برای شما
۴۶

Peppa Pig - Let's play football! (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۳۷۲ بازدید
۱:۱۴

Peppa Pig - The relay race (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۳۷۰ بازدید
۲:۸

Peppa Pig - The egg hunt (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۳۶۸ بازدید
۱:۴۹

Peppa Pig - Princess Mummy Pig (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۳۶۶ بازدید
۱:۴۷

Peppa Pig - Peppa loves dancing (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۳۶۳ بازدید
مشاهده همه