دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

حاج قربان سلیمانی با عشق از ایران

۹۵۴ نمایش
منتشر شده در: نه ماه پیش

حاج قربان سلیمانی
in memory of: Hajj Qurban Soleimani
one who his melodies were enchanted everyone..
به یاد بخشیِ بزرگ: "حاج قربان سلیمانی" .. والا استادی که پنجه اش عاشقانه بر دوتار می لغزید و
خراســــــــانِ مرا چه بی نظیر می نواخت
..

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱:۲

هامف - Humf - The Rain Song (short)

هامف هشت ماه پیش ۲۸۳ بازدید
مشاهده همه

شاون د شیپ

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 30

شاون د شیپ هشت ماه پیش ۱۲۶۹ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 20

شاون د شیپ هشت ماه پیش ۱۰۹۷ بازدید
۷:۲

شاون د شیپ: فصل 1 قسمت 2

شاون د شیپ هشت ماه پیش ۱۱۰۴ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 32

شاون د شیپ هشت ماه پیش ۱۴۵۴ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 1 قسمت 13

شاون د شیپ هشت ماه پیش ۱۱۴۹ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 12

شاون د شیپ هشت ماه پیش ۱۰۹۴ بازدید
مشاهده همه