دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

حاج قربان سلیمانی مقام حاج قلاق

۹۵۸ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

حاج قربان سلیمانی
این مقام زیبا در آلبوم شب سکوت کویر شجریان نیز نواخته شده

دیدگاه ها

کیپر (Kipper)

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۳۷

کی‌پر: فصل 1 قسمت 1

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۴۳۳ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 34

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۴۴۱ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 20

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۴۷۵ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 32

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۴۸۶ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 5

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۴۹۸ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 4

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۵۰۵ بازدید
مشاهده همه