دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی: استاد علی‌اصغر بهاری

۱۰۱۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

کمانچه، اصغر بهاری
Kamancheh playing in segah by Ostad Ali Asghar Bahari . Performed in "Jashn e Honar" in Shiraz about 1972. Jamshid Shemirani is on zarb.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۴:۱۳

آموزش تزیین شمع

خانه و هنر یازده ماه پیش ۹۹۴ بازدید
۲:۲۴

دستور تهیه: کوفته دال عدس

آشپزی دوازده ماه پیش ۹۹۳ بازدید
۴:۳۶

دستور تهیه: خمیر نازوک

آشپزی دوازده ماه پیش ۹۹۰ بازدید
۴:۶

لگو تکنیک: مدل دوچرخه

لگو یک سال پیش ۹۹۰ بازدید
مشاهده همه

شاون د شیپ

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 26

شاون د شیپ یازده ماه پیش ۹۵۵ بازدید
۰:۷:۰

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 1

شاون د شیپ یازده ماه پیش ۷۰۶ بازدید
۷:۳

شاون د شیپ: فصل 1 قسمت 17

شاون د شیپ یازده ماه پیش ۱۴۴۱ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 33

شاون د شیپ یازده ماه پیش ۱۰۷۲ بازدید
۷:۱

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 9

شاون د شیپ یازده ماه پیش ۱۰۳۸ بازدید
۰:۷:۰

شاون د شیپ: فصل 2 قسمت 4

شاون د شیپ یازده ماه پیش ۷۹۹ بازدید
مشاهده همه