دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی: اساتید

۱۲۶۳ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

کمانچه، اصغر بهاری
Shahram Nazeri Music Animation
Santoor: Faramarz Payvar
Tar: Jalil Shahnaz
Kamancheh: Ali Asghar Bahari
Tonbak: Mohammad Esmaeili
Ney: Hassan Nahid

دیدگاه ها