دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی پیش درآمد

۱۴۸۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

کمانچه، اصغر بهاری
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

Pishdaramad · Aliasghar Bahari

Iranian Radif Playing & Improvization for Kamancheh 1

℗ 2010 Chaharbagh

Released on: 2010-09-05

Auto-generated by YouTube.

دیدگاه ها