دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پیش‌درآمد علی‌اصغر بهاری

۸۶۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

کمانچه، اصغر بهاری
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

Pishdaramad · Aliasghar Bahari

Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 2

℗ 2009 Chaharbagh

Released on: 2010-09-05

Auto-generated by YouTube.

دیدگاه ها