دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی پیش‌درآمد

۱۲۴۱ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

کمانچه، اصغر بهاری
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

Pishdaramad · Aliasghar Bahari

Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6

℗ 2009 Chaharbagh

Released on: 2010-09-05

Auto-generated by YouTube.

دیدگاه ها

دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۷

شکافتن فلک

دیرین دیرین هشت ماه پیش ۴۲ بازدید
۱:۱۵

اختلاس

دیرین دیرین هشت ماه پیش ۴۲ بازدید
۱:۱۵

مُخ

دیرین دیرین هشت ماه پیش ۴۱ بازدید
۱:۱۶

ماه

دیرین دیرین هشت ماه پیش ۴۱ بازدید
۱:۱۶

وَردن

دیرین دیرین هشت ماه پیش ۴۱ بازدید
۱:۲۰

غیبت

دیرین دیرین هشت ماه پیش ۴۱ بازدید
مشاهده همه