دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی پیش‌درآمد

۱۱۴۷ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

کمانچه، اصغر بهاری
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

Pishdaramad · Aliasghar Bahari

Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6

℗ 2009 Chaharbagh

Released on: 2010-09-05

Auto-generated by YouTube.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه

پینگو

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۳۳

Pingu: Pinga Is Left Out

پینگو شش ماه پیش ۱۹۹ بازدید
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

پینگو شش ماه پیش ۲۱۰ بازدید
۲:۲۶

Pingu: Pinga has Hiccups

پینگو شش ماه پیش ۲۱۸ بازدید
۵۹

Pingu: Pinga is Introduced

پینگو شش ماه پیش ۲۲۳ بازدید
مشاهده همه