دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ردیف‌نوازی و بداهه‌نوازی استاد اصغر بهاری عراق

۷۱۳ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

کمانچه، اصغر بهاری
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

Araq · Aliasghar Bahari

Iranian Radif Playing & Improvisation for Kamancheh 6

℗ 2009 Chaharbagh

Released on: 2010-09-05

Auto-generated by YouTube.

دیدگاه ها