دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

فرامرز پایور چهار مضراب

۸۶۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

فرامرز پایور
Konzert Berlin 1982 Dastgahe Segah
Ostad F. Payvar , Ostad R. Badii , Shadravan M. Tahmasebi
کنسرت برلین . استاد پایور. استاد بدیعی وشادروان تهماسبی
1982 با کوشش فولادوند
Ba Kousheshe Fouladvand

دیدگاه ها