دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

اتود دشتی تارنوازی استاد هوشنگ ظریف

۱۳۵۰ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

هوشنگ ظریف
اتود دشتی
آهنگ : کلنل علی نقی وزیری
تار : استاد هوشنگ ظریف
با مهر : ع.الف.ساده

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱:۱

با خواص ذرت آشنا شویم

آشپزی دو سال پیش ۱۲۰۵ بازدید
۱:۱۵

دیرین دیرین: این قسمت زلزله

طنز دو سال پیش ۱۱۸۸ بازدید
مشاهده همه

عقیق

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه