دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

اتود دشتی تارنوازی استاد هوشنگ ظریف

۱۰۷۶ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

هوشنگ ظریف
اتود دشتی
آهنگ : کلنل علی نقی وزیری
تار : استاد هوشنگ ظریف
با مهر : ع.الف.ساده

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۸:۵۹

رکسیو: قسمت 11

هشت ماه پیش ۳۰۰ بازدید
مشاهده همه