دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

اتود دشتی تارنوازی استاد هوشنگ ظریف

۱۲۵۰ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

هوشنگ ظریف
اتود دشتی
آهنگ : کلنل علی نقی وزیری
تار : استاد هوشنگ ظریف
با مهر : ع.الف.ساده

دیدگاه ها

آرامش

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه