دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

دو تار نوازی و تمبک هوشنگ ظریف

۶۴۳ نمایش
منتشر شده در: هفت ماه پیش

هوشنگ ظریف
دو نوازی تار و تمبک
استاد هوشنگ ظریف : تار
استاد محمد اسماعیلی : تمبک
بزرگداشت استاد هوشنگ ظریف-شیراز اردیبهشت ۱۳۸۸

Ali Asadi هنر ، تنها با جد و جهد بسیار است که مردمی و ماندگار میشود ، این بزرگ مرد ؛ استاد هوشنگ ظریف که متانت و اخلاقش هم چون زخمه اش ؛ استوار است ، شاگردان بسیاری را پرورش داده است که تعداد قابل توجهی از آنان صاحب سبک و قدر هستند ، حسین علیزاده، داریوش طلایی، ارشد طهماسبی و حمید متبسم ، مهرداد دلنوازی نمونه های بارز دانش آموختگان مکتب استاد ظریف هستند ، استادی که به واقع هنرمند است ، نه از جنس و گونه یی که امروزه با کمال تاسف شاهدیم ، روشنکفر نمایان ما هنر را به ابتذال ترجمانی میکنند با مهر : ع.الف.ساده

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۴۸

شازم (Shazam)

اخبار روز چهار ماه پیش ۴۷۲ بازدید
۳:۱۰

تو تی تو - TuTiTu Toys | Telescope

تو تی تو هفت ماه پیش ۴۷۱ بازدید
مشاهده همه

بزنیم بیرون

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه