دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

دو تار نوازی و تمبک هوشنگ ظریف

۸۳۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

هوشنگ ظریف
دو نوازی تار و تمبک
استاد هوشنگ ظریف : تار
استاد محمد اسماعیلی : تمبک
بزرگداشت استاد هوشنگ ظریف-شیراز اردیبهشت ۱۳۸۸

Ali Asadi هنر ، تنها با جد و جهد بسیار است که مردمی و ماندگار میشود ، این بزرگ مرد ؛ استاد هوشنگ ظریف که متانت و اخلاقش هم چون زخمه اش ؛ استوار است ، شاگردان بسیاری را پرورش داده است که تعداد قابل توجهی از آنان صاحب سبک و قدر هستند ، حسین علیزاده، داریوش طلایی، ارشد طهماسبی و حمید متبسم ، مهرداد دلنوازی نمونه های بارز دانش آموختگان مکتب استاد ظریف هستند ، استادی که به واقع هنرمند است ، نه از جنس و گونه یی که امروزه با کمال تاسف شاهدیم ، روشنکفر نمایان ما هنر را به ابتذال ترجمانی میکنند با مهر : ع.الف.ساده

دیدگاه ها