دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

ديرين ديرين: این قسمت خط فقر

طنز
برچسب ها: دیرین دیرین،   انیمیشن،   خنده،   طنز،  
۶۷۴ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

از دوران دیرین دیرین گفته اند:
مشک آن است که خود بگوید،نه آنکه
عطار ببوید!بنابر این کارتون توپ،خفن و تند
امروز را هم تماشا کنید،لایکهای بی حساب زنید
و به اشتراکات فراوان بگذارید.

دیدگاه ها