دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

لگو جنگ ستارگان: فرمانده (1085 تکه)

لگو
برچسب ها: لگو،   Lego،  
۱۳۳۹ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

معرفی لگو شامل محتویات جعبه، نگاهی دقیق به اجزای اصلی و همچنین فیلم کامل مراحل ساخت لگو.
مجموعه لگو Lego Star Wars

دیدگاه ها