دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان انگلیسی دوره مقدماتی: قسمت 17

۲۱۰ نمایش
منتشر شده در: هفت ماه پیش

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱:۲۴

Peppa Pig - Bicycle race (clip)

پپا پیگ شش ماه پیش ۲۵۷ بازدید
مشاهده همه

بولک و لولک

کانال پیشنهادی برای شما
۹:۱۷

Bolek and Lolek - India

بولک و لولک شش ماه پیش ۱۵۵ بازدید
۸:۵۹

Bolek and Lolek - Canada

بولک و لولک شش ماه پیش ۱۷۹ بازدید
۹:۱۴

Bolek and Lolek - South America

بولک و لولک شش ماه پیش ۱۷۹ بازدید
۹:۱۶

Bolek and Lolek - The Arctic

بولک و لولک شش ماه پیش ۲۱۳ بازدید
مشاهده همه