دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

انگلیسی آسان: صحبت کردن به لهجه آمریکایی

۱۰۵۹ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

دیدگاه ها

کیپر (Kipper)

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 12

کیپر (Kipper) دو سال پیش ۵۵۵ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 6

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۵۵۳ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 10

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۵۴۸ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 5

کیپر (Kipper) دو سال پیش ۵۴۰ بازدید
۸:۵۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 3

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۵۳۸ بازدید
۸:۵۴

کی‌پر: فصل 1 قسمت 8

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۵۳۲ بازدید
مشاهده همه