دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

انگلیسی آسان: استفاده از مخفف‌ها wanna & gonna

۶۰۷ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه

پپا پیگ

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه