دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

انگلیسی آسان: استفاده از مخفف‌ها wanna & gonna

۷۱۱ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

دیدگاه ها