دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

انگلیسی آسان: استفاده از مخفف‌ها wanna & gonna

۷۳۸ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

دیدگاه ها