دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

انگلیسی آسان: تفاوت بین واژه شغل و حرفه

۳۸۳ نمایش
منتشر شده در: هفت ماه پیش

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه

لگو

کانال پیشنهادی برای شما
۹:۱

لگو قهرمانان:

لگو هفت ماه پیش ۱۱۷۳ بازدید
۱۳:۱۴

لگو نامحدود: مدل ربات

لگو هفت ماه پیش ۱۲۱۴ بازدید
۳:۳۷

لگو فیلم: مدل ماشین بستنی

لگو هفت ماه پیش ۱۲۵۰ بازدید
۱۰:۳۹

لگو نینجا: مدل مقر اصلی

لگو هفت ماه پیش ۱۵۳۳ بازدید
مشاهده همه