دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان انگلیسی دوره مقدماتی: قسمت 30

۹۱۰ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

دیدگاه ها

دانلد داک

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۱۶

دانلد داک: قسمت 54

دانلد داک هفت ماه پیش ۵۲۰ بازدید
۷:۴۲

دانلد داک: قسمت 5

دانلد داک هفت ماه پیش ۷۳۵ بازدید
۱:۱:۵۲

دانلد داک: قسمت 47

دانلد داک هفت ماه پیش ۳۹۷ بازدید
۷:۲۸

دانلد داک: قسمت 42

دانلد داک هفت ماه پیش ۶۶۲ بازدید
۱:۵۸:۱۰

دانلد داک: قسمت 23

دانلد داک هفت ماه پیش ۹۲۲ بازدید
مشاهده همه