دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان انگلیسی دوره مقدماتی: قسمت 30

۹۸۹ نمایش
منتشر شده در: دوازده ماه پیش

از اینکه در جمع انگلیسی صحبت کنید خجالت می‌کشید؟ این مجموعه ویدیو را از دست ندهید.

دیدگاه ها

پپا پیگ

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۲۵

Peppa Pig - Paddling pool (clip)

پپا پیگ یازده ماه پیش ۲۱۸ بازدید
۲:۲۷

Peppa Pig - The campervan (clip)

پپا پیگ یازده ماه پیش ۲۱۴ بازدید
۲:۲

Peppa Pig - Teddy takes a tumble (clip)

پپا پیگ یازده ماه پیش ۲۱۰ بازدید
۲:۱

Peppa Pig - Sandcastles and seesaws (clip)

پپا پیگ یازده ماه پیش ۲۰۹ بازدید
۱:۲۳

Peppa Pig - International Day (clip)

پپا پیگ یازده ماه پیش ۲۰۹ بازدید
مشاهده همه