دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

گلهای رنگارنگ IRAJ, ايرج ● Golhaye Rangarang 549, گلهاي رنگارنگ ● Lyrics

۲۴۷۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

گلهای رنگارنگ
The legend, "IRAJ" ايرج - with an amazing performance in "char-gah" چارگاه (Persian music system), together with the music of "FARHANG SHARIF" فرهنگ شريف - and the words of "PEZHMAN BAKHTIARI" پژمان بختياري -. I am sure that you will love it too if you have not listened to it so far. - This is a part of Golhaye rangarang No. 549 گلهاي رنگارنگ شمارۀ - Thanks for your attention!

آرزو دارم که باز آن روي زيبا را ببينم
آرزو دارم که باز آن روي زيبا را ببينم
آن سر و آن سيما و آن بالاي رعنا را ببينم
نقش روياي مرا، در چشم مشتاقم بخواني
تا در آن چشمان جادو، نقش رويا را ببينم
قصه ها گفتم به سوداي تو، با همصحبتانت
تا نهان از چشم ها، آن روي زيبا را ببينم
پيش پاي خويش را آسان نمي بينم، کجايي؟
اي چراغ زندگي، تا عرش اعلا را ببينم
با من وحشي، نمي دانم چه کردي، کاين زمان من
بهر ديدار تو، خواهم جمله دنيا را ببينم
ديدن روي توام بس نيست، کي باشد که يک دم
اي سراپايم فدايت، آن سراپا را ببينم؟....
پژمان بختياري

حسين پژمان بختياري در سال ۱۲۷۹ خورشيدي در تهران زاده شد. پدرش عليمرادخان اميرپنجه بختياري(از روستاي دشتک در استان چهارمحال و بختياري) بود و مادرش عالمتاج قائم مقام فراهاني، زني دانشمند و صاحب ذوق که از نوادگان ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني بشمار ميآمد. نامبرده نيکو مي سراييد و ژاله تخلص مي کرد. پژمان دوران آموزش خود را در تهران به پايان برد و سپس با ادبيات فرانسوي بخوبي آشنا گشت. گذشته از رتبه هاي ادبي, فن تلگراف بي سيم را هم فراگرفت و آنگاه به استخدام وزارت پست و تلگراف درآمد.
پژمان از آغاز جواني به شعر و ادب علاقمند بود و عمرش را به مطالعه ديوانهاي شاعران صرف مي کرد. کتاب "بهترين اشعار" گردآورده پژمان که نخستين بار در سال ۱۳۱۲ چاپ شد که ذوق او آشکار مي سازد. چاپ منقحي از ديوان حافظ نيز که به کوشش او منتشر شده از چاپهاي مهم و سزاوار توجه است. حسين پژمان علاوه بر اين، چند کتاب از فرانسه به فارسي برگرداند که از آن جمله: "وفاي زن" اثر بنيامين کنستان و "آتالا و رنه" از شاتو بريان ميباشند. وي در سال ۱۳۵۵ در گذشت.ر
پژمان در شيوۀ سرايندگي، شيوه پيشينيان را مي پسنديد و از آنان پيروي مي کرد. بيشتر در قالبهاي قصيده, غزل و مثنوي شعر گفته و در سرودن قطعه و رباعي و برخي ديگر از قالبهاي شعري هم دست داشته است. پژمان به مثنوي سرايي علاقه اي ويژه داشت. در شعرش مضامين و مفاهيم اجتماعي و عاطفي بسيار است.ر

داراي چند کتاب منتشر شده ‌است.ر

ديوان اشعار
زن بيچاره
خاشاک
محاکمه شاعر
اندرز يک مادر
کوير انديشه
تاريخ پست و تلگراف در ايران
سيه روز
محاکمه شاعر

او همچنين بازسازي کتابهاي: لسان الغيب ديوان حافظ، ديوان جامي، ترانه‌هاي خيام، خمسه نظامي ديوان ژاله قائم مقامي را برعهده داشته‌است.ر

نمونه اي ديگر از سرودگان پژمان

در کنج دلم عشق کسي خانه ندارد *ـ* کس جاي در اين خانه ويرانه ندارد
دل را به کف هر که دهم باز پس آرد *ـ* کس تاب نگهداري ديوانه ندارد
در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نيست *ـ* آن شمع که مي‌سوزد و پروانه ندارد
دل خانه عشقست خدا را به که گويم *ـ* کارايشي از عشق کس اين خانه ندارد
گفتم مه من! از چه تو در دام نيفتي *ـ* گفتا چه کنم دام شما دانه ندارد
در انجمن عقل فروشان ننهم پاي *ـ* ديوانه سر صحبت فرزانه ندارد
تا چند کني قصه اسکندر و دارا *ـ* ده روزه عمر اين همه افسانه ندارد

دیدگاه ها

سایت مسکن صناعی

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه