دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

گلهای رنگارنگ برگزیده گلهای رنگارنگ، 569، ب Marzieh.

۱۳۹۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

گلهای رنگارنگ
برگزیده گلهای رنگارنگ، 569، ب Marzieh.
آواز بانو مرضیه
هنرمندان جهانگیر ملک، جواد لشگری
آهنگ: ابوعطا از جواد لشگری
تنظیم برای ارکسر: فریدون ناصری
ترانه از: شاه زیدی
غزل آواز از: سعدی، حافظ

دیدگاه ها