دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

گلهای رنگارنگ برگزیدۀ گلهای رنگارنگ، شمارۀ 526. Marzieh.

۶۸۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

گلهای رنگارنگ
برگزیدۀ گلهای رنگارنگ، شمارۀ 526
آواز: جاودان خاتون آواز ایران، مرضیه
اثری از: انو شیروان روحانی
هنرمندان: جهانگیر ملک، انوشیروان روحانی،
فرهنگ شریف
تنطیم برای ارکستر: روحانی
غزل آواز: حافظ

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه