دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

گلهای رنگارنگ برگزیدۀ گلهای رنگارنگ، شمارۀ 200. Marzieh.

۹۵۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

گلهای رنگارنگ
برگزیدۀ گلهای رنگارنگ، شمارۀ 200. Marzieh.
آواز: جاودان خاتون آواز ایران، بانو مرضیه.
هنرمندان:محجوبی، تجویدی، جهان پناه، علیرضا ایزدی، سلیم فرجام، میر نقیبی، بدیعی، ناصر افتتاح
سلو: مجد، تجویدی
آهنگ: دشتی

دیدگاه ها