دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

گلهای رنگارنگ AHDIEH, عهديه ♥ Golhaye Rangarang 431, گلهاي رنگارنگ ♥ Lyrics

۲۰۸۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

گلهای رنگارنگ
Ahdieh and her lovely voice is here again in this Golha program No. 431 - "Mahour scale" (Persian Music System). I believe Ahdieh was ca. 22-24 years old while she was recording this fabulous song in those days (She was born 1950)! However the music was done by Mehdi Khaledi and Iraj made the male performance in this Golha program. Certainly I will upload Iraj's song next week if everything would go as they are planned. We will certainly appreciate your comments, rates for supporting and giving feedback on this video as well as other videos. Very grateful to all of you!

فروغي بسطامي : شاعر قرن سيزدهم هجري که مدتي از اوايل عمر خويش را به مدح شاهان و شاهزادگان قاجاري گذراند ولي باقي عمر خويش را در رياضت و آمد و ولي به مجلس عارفان گذرانيد از اشعار بنام وي غزل "مردان خدا پرده پندار دريدند" مي باشد

تصنيف اين برنامه از ساخته هاي شادروان مهدي خالدي با تنظيم ايرج محلوجي است
مهدي خالدي: از نسل اول شاگردان استاد صبا مي باشند ، مهارت ايشان در اندازه اي بود که حتي در
نبود استاد صبا ( در سفري که وي براي ضبط صفحه به بيروت کردند ) با اجازه استاد صبا تدريس مي کردند. از معروف ترين ساخته هاي ايشان تصنيف " آمد نوبهار" با صداي بانو "دلکش" مي باشد

عهديه: در اين برنامه در کنار زوج هنري اش در فيلم فارسي (ايرج) به اجراي برنامه پرداختند

اي خوش آنانکه قدم در ره ميخانه زدنـد
بوســـه دادند لـــب شاهد و پيـــمانه زدند
خون مـــــن باد حلال لب شيرين دهنان
که به کـــام دل ما خنده مســــتانه زدند

دلکش : که مرکب خواني به شور است که از گوشه هاي مهم ماهور است

بــــــه حقارت منگر باده کشان کين قوم
پشت پا بر فلک از همت مردانه زدن
د
داد: که بر نت دوم گام ماهور اشاره دارد که از گوشه هاي مهم ماهور است

جــــانم آمد به لب امروز مگر ياران دوش
قدح بـــاده به ياد لــب جانــــــــــانه زدند

راک: که مرکب خواني به بيات اصفهان است که از گوشه هاي مهم ماهور است

کس نجست از دل گمگشته ما هيچ نشـــان
مو به مو هر چه سر زلف تو را شانه زدند

سپس بار ديگر خانم پژوهش اين اشعار را مي خواند

لاله اي همرنگ رخسار تو در گـــــلزار نيست
شـــکري هم سنگ لعلت در همـه بازار نيست
صــــــوفيان در خانقاه و زاهــــــدان در صومعه
عاشـــقان مست را با هر دو عالـــم کار نيست

سپس نوازندگان گلها همنوازي بسيار زيبايي در ماهور آغاز مي کنند
نخست حبيب‌الله بديعي نوازنده ويلن درآمد ماهور را آغاز ميکنند و منصور صارمي ادامه مي دهند

بار ديگر خانم پژوهش اين اشعار را مي خواند

صبـــر در خانۀ ويــرانۀ دل هيچ نمانـــد
خواب در ديـدۀ غمديــــدۀ بيدار کـــجاست
در خـرابات مغـان هوش مجـوييـد ز مـــا
همه مسـتيم درين ميکـده، هشيار کجاست
بهتر آن است هلالي که نهـــان مـــاند راز
سِر خود فاش مکن، محرم اسـرار کجاست

بازبخش دوبارۀ آهنگ با صداي گرم عهديه

برنامه با صداي خانم پژوهش پايان مي پذيرد

در خرابات مغان هوش مجــــــــــــوييد ز ما
همه مستيم درين ميکده ، هشـــيار کـــجاست
بهتر آن است هلالي که نهــــــــــان ماند راز
سر خود فاش مکن ، محرم اســرار کجاست

اين بود برنامۀ ۴۳۱

دیدگاه ها

گل آرایی

کانال پیشنهادی برای شما
۴:۵۲

مبانی تئوری رنگ‌ها

گل آرایی یک سال پیش ۲۳۱ بازدید
۲:۳۱

گل مصنوعی

گل آرایی یک سال پیش ۲۶۸ بازدید
۵:۴۲

گل‌های کاغذی

گل آرایی یک سال پیش ۲۷۷ بازدید
۸:۲۶

گل‌های مصنوعی

گل آرایی یک سال پیش ۲۷۹ بازدید
۱۴:۳۰

ساخت رانر میز با گل

گل آرایی یک سال پیش ۲۸۲ بازدید
۵:۱۹

تزیین گل رز

گل آرایی یک سال پیش ۴۰۷ بازدید
مشاهده همه