دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

گل‌های رنگارنگ شماره 531 ایرج

۲۹۴۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

گلهای رنگارنگ
In Golhaye 531, IRAJ is accompanied by masters of taar and zarb, Shahnaaz and Eftetah, respectively. The style of this golha like 423, 534, and 539 are the true and real dashti that IRAJ has managed them so beautiful. Enjoy!

دیدگاه ها