دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

دور آهسته گلوله: تیراندازی کابویی

دور آهسته
برچسب ها: دور آهسته،   کند،   گلوله،   تفنگ،   slow motion،  
۱۰۰۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دیدگاه ها