دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

دور آهسته گلوله: تیراندازی به ماکت

دور آهسته
برچسب ها: دور آهسته،   کند،   گلوله،   تفنگ،   slow motion،  
۶۵۹ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۸:۱۱

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

رزبری پای پنج ماه پیش ۱۵۲ بازدید
مشاهده همه