دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

دور آهسته گلوله: شلیک به فلز موشک‌های بالستیک

۴۳۷ نمایش
منتشر شده در : چهار ماه پیش

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دیدگاه ها