دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

دور آهسته گلوله: شات‌گان (Shotgun)

دور آهسته
برچسب ها: دور آهسته،   کند،   گلوله،   تفنگ،   slow motion،  
۵۷۵ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

حرکت گلوله را به صورت آهسته و از نمایی نزدیک میبینیم

دیدگاه ها